E mail : NGM    |    E mail  : Ngmacc   |    เจ้าหน้าที่    |    นักศึกษาฝึกงาน    |    ติดต่อเรา

menu_bar

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ สำนักงานงำเมืองการบัญชี : รับทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท บริการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจ วางแผนธุรกิจ วางแผนภาษีอากร


สำนักงานงำเมืองการบัญชี
ได้รับอนุญาตให้เป็น
Tax Agent
โดย กรมสรรพากร
เลขที่ใบอนุญาต 1/2555
แห่งแรกของ
จังหวัดพะเยา และ เชียงราย 
ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ
สายด่วนงำเมือง
สำนักงานพะเยา
โทร 0 5442 0884
มือถือ 08 0075 8988
สำนักงานลำปาง
โทร 0 5431 4880
มือถือ 08 6087 6899
สำนักงานเชียงราย
โทร 0 5375 1088
มือถือ 08 6040 7880

ส่วนราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

สำนักงานประกันสังคม
สนง.ส่งเสริมการลงทุน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ตรวจค้นข้อมูล
ตรวจค้นรหัสไปรษณีย์
ตรวจค้นเบอร์โทรศัพท์
ตรวจค้นเบอร์มือถือ
เว็บที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
สภาทนายความ
สำนักงาน คปภ.
สถาบันรหัสสากล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เอ็นจีเอ็ม แอดไวเซอร์
ดาวน์โหลด
คำขอใช้บริการ
แบบนำส่งเอกสาร

บล็อกสำนักงาน
งำเมืองการบัญชี
รับทำบัญชี พะเยา
รับทำบัญชี ลำปาง
รับทำบัญชี เชียงราย

จำนวนผู้เยี่ยมชม


March 2012
  • จดทะเบียนธุรกิจ
  • รับทำบัญชี
  • งานภาษีอากร
  • ตรวจสอบบัญชี
  • งานประกันสังคม
  • บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

บริการงานทะเบียนธุรกิจ

ngm03

NgM Services

ดาวน์โหลด โบรชัวร์บริการ และ คำขอใช้บริการ ได้ ที่นี่..!

ข่าวกิจกรรม
พีธีรับมอบใบอนุญาตเป็น
สำนักงานบัญชีตัวแทน
โดย สรรพากรพื้นที่พะเยา
ซึ่งเป็นรายแรกในจังหวัดพะเยา
และ จังหวัดเชียงราย
โดยมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่

พิธีรับมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร
"ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
จังหวัดเชียงใหม่
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔

ข่าวธุรกิจ ข่าวราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพะเยา
รับสมัครงานพะเยา

- พนักงานสารสนเทศธุรกิจ
- พนักงานการตลาด
- พนักงานขาย
โทร
054-420884
สำนักงานลำปาง
รับสมุครงานลำปาง
- พนักงานการตลาด
- พนักงานขาย
โทร
054-314880
สำนักงานเชียงราย
รับสมัครงานเชียงราย


- พนักงานบัญชี
- พนักงานสารสนเทศธุรกิจ
- พนักงานการตลาด
- พนักงานขาย
โทร
053-751088

AEC

ยื่นแบบผ่านและชำระภาษีออนไลน์ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
ตรวจค้น TA นิติบุคคล
ตรวจค้น CPA นิติบุคคล
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
Web Chat กรมสรรพากร
สมัครยื่นแบบออนไลน์
บริการยื่นแบบออนไลน์

ระบบติดตามคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบการติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร

บริการ 3 กรมภาษี

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  ngmacc


ตารางสรุปภาษีเงินได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


  ร้านยาเมดิค เชียงคำ โศภิษฐา สปาเพื่อสุขภาพ NgM Group บริการให้คำปรึกษาและวางแผนธุรกิจ วางแผนภาษีอากร การออกใบอนุญาตสำนักงานบัญชีตัวแทน กรมสรรพากร การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาตรฐานการบัญชี

Home  | Contact  |  บริการ  |  ข้อมูลธุรกิจ  |  บล็อกโพส
สำนักงานงำเมืองการบัญชี 9 หมู่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร & แฟ็กส์ 054-420884  มือถือ  08 0075 8988
E mail  :  info@ngmacc.com  www.ngmacc.com  skype  :  ngmacc.com
Copyrigth © 2011 By Ngammuang Accounting